دپارتمان آموزش و پژوهش گروه طراحی محیطی

کارآفرینی ، طرح توجیهی

طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارگاه پرورش قارچ خوراکی (فرمت Word ورد doc ) تعداد صفحات ۲۰

طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارگاه پرورش قارچ خوراکی (فرمت Word ورد doc ) تعداد صفحات ۲۰ خلاصه طرح.. ۲ ترسیم کروکی زمین محل استقرار کسب و کار.. ۳ : نام و مشخصات کارآفرین:.. ۳ ب- مشخصات محل اجرای طرح:.. ۳ * ابعاد و مساحت محل اجرای طرح چقدر است…

دانلود برنامه سالانه معلم و دبیر هنر

دانلود برنامه سالانه معلم و دبیر هنر توجه توجه توجه اگر دبیر یا معلم هنر  باشید و تاکنون موفق به تدوین برنامه سالانه براساس حرفه و تخصصی خود نشده اید همین الان با دانلود این فایل از ما صاحب یک برنامه سالانه مدون و اختصاصی شوید این فایل جدیدترین و کاملترین…

طرح توجیهی تولید ترانس مهتابی ۴۰ وات و ۲۰ وات

طرح توجیهی تولید ترانس مهتابی ۴۰ وات و ۲۰ وات دانلود کارآفرینی تولید ترانس مهتابی ۴۰ وات و ۲۰ واتموضوع : پروژه کارآفرینیتوضیح : مقصود از طرح هر پروژه صنعتی و یا خدماتی می باشد که پس از اجرا و در نهایت منجر به ارائه یک محصول و یا خدمت…

پکیج آموزش ۴۰ روش کسب درامد از اینترنت

پکیج آموزش ۴۰ روش کسب درامد از اینترنت آموزش گام به گام کسب درآمد از اینترنت معرفی روش های متنوع کسب درآمد اینترنتی تشریح بهترین روش های کسب درآمد اینترنتی آموزش کار با روش های کسب درآمد معرفی بهترین سایت های کسب و کار اینترنتی آموزش کار با بهترین سایت…

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ پوکه و کلوخه های سبک شده

ﻃﺮح ﺗﻮﻟﻴﺪ پوکه و کلوخه های سبک شده کاربرد : پی ، ز یر، کف و سقف سازی ساختمان ،پرکننده ،زیر و پی و بستر و روسازی راه ،تسطیح تورم و عایق  کاری یخبندان ،زهکشی ،حفاظت لوله های یخ زده وخشک نگهدا شتن شیروانی ها ،تصفیه فا ضلاب و صافی…

طرح توجیهی تولید شکلات و تافی با ظرفیت ۶۰۰ تن در سال

طرح توجیهی تولید شکلات و تافی با ظرفیت ۶۰۰ تن در سال ﺷﻜﻼت ﻛﺎﻛﺎﺋﻮﻳﻲ و ﺗﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺮژی زا و ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻨﻘﻼت ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺷﻜﻼت و ﺗﺎﻓﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی ﻣﺤﻴﻂ دو ﻣﺎه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری دارد .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺴﺎل در…

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ﺑﺎ ظرفیت ۱۰۰۰ ﺗﻦ در ﺳﺎل

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ﺑﺎ ظرفیت ۱۰۰۰ ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ از ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮد ن آرد ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ اآب ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻤﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﮕﺮدد در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮی ﻣﻴﺸﻮد وﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻲ آﻳﺪ . ﻣﺎﻛﺎروﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺸﻚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد…

طرح توجیهی و فنی آموزشگاه علوم رایانه ای(با ظرفیت ۲۴۹۶ هنرجو در سال)

طرح توجیهی و فنی آموزشگاه علوم رایانه ای(با ظرفیت ۲۴۹۶ هنرجو در سال) ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﺓ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻋﺎﺩﻱ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﺮﻑ ﻛﺎﺭ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ…

پاورپوینت فصل دوم حسابداری مدیریت پیشرفته (تألیف: دکتر سید حسین سجادی و هاشم علی صوفی)

پاورپوینت فصل دوم حسابداری مدیریت پیشرفته (تألیف: دکتر سید حسین سجادی و هاشم علی صوفی) دانلود پاورپوینت فصل دوم حسابداری مدیریت پیشرفته تألیف دکتر سید حسین سجادی (دانشیار دانشگاه شهید چمران) و هاشم علی صوفی، چاپ ششم ۱۳۹۳ … دریافت فایل

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اسکاج

دانلود پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اسکاج کارآفرینی اسکاچ ۲۱صفحه اطلاعات کلی طرح:                                                                                                         عنوان طرح :      کارگاه تولید اسکاچ و ظرفشو های دستی مدت فعالیت اقتصادی(زمان لازم برای راه اندازی تا قبل از بهره برداری-زمان فعالیت در مشاغل ایجاد شده از طرح):  از ابتدای شروع کار،به مدت کمتر…